Restobar #AUTOR

Home / Restaurants in Tuzli / Restobar #AUTOR

1
2
3
4
Select restaurant
Make order
Enter address
Send order
Restobar #AUTOR
Klosterska 7, 75000 Tuzla
Restaurant info
Delivery
Monday 8:00 - 18:00
Tuesday 8:00 - 18:00
Wednesday 8:00 - 18:00
Thursday 8:00 - 18:00
Friday 8:00 - 18:00
Saturday 8:00 - 18:00
Sunday Nema dostave
Pickup
Monday 8:00 - 23:00
Tuesday 8:00 - 23:00
Wednesday 8:00 - 23:00
Thursday 8:00 - 23:00
Friday 8:00 - 23:00
Saturday 8:00 - 23:00
Sunday 8:00 - 22:00

Ne radimo do daljnjeg. Hvala na razumijevanju!